سیگار

 

به دکتر شریعتی گفتند استاد سیگار طول زندگی رو کوتاه میکنه

دکتر در جواب گفتند من به عرض زندگی فکر میکنم.


در دشمنی دورنگی نیست ، کاش دوستانم هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند.

خیلی اوقات آدم از آن دسته از چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند

که در خودش وجود دارد.

( شریعتی)

/ 1 نظر / 28 بازدید