در برابر تو کیستم ؟

در برابر تو کیستم ؟.. من در برابر تو کیستم ؟ و آنگاه خود را کلمه ای می یابی که معنایت منم و

مرا صدفی که مرواریدم توئی و خود را  اندامی که روحت منم و

مرا سینه ای که دلم توئی و خود را معبدی که راهبش منم و

مرا قلبی که عشقش توئی و خود را شبی که مهتابش منم و

مرا قندی که شیرینی اش توئی و خود را طفلی که پدرش منم و

مرا شمعی که پروانه اش توئی و خود را انتظاری که موعودش منم و

مرا التهابی که آغوشش توئی و خود را هراسی که پناهش منم و

مرا تنهائی که  انیسش توئی و ناگهان سرت را تکان می دهی و

می گویی : نه ، هیچ کدام ! هیچ کدام ، این ها نیست ، چیز دیگری  است ، یک حادثه دیگری و خلقت دیگری و داستان دیگری است و خدا آن را تازه آفریده است هرگز ، دو روح ، در دو اندام  این چنین با هم آشنا نبوده اند ، این چنین مجذوب هم و خویشاوند نزدیک هم و نزدیک هم نبوده اند … نه ، هیچ کلمه ای میان ما جایی نمی یابد … سکوت این جاذبه مرموزی را که مرا به اینکه نمی دانم او را چه بنامم چنین جذب کرده است  بهتر می فهمد و بهتر نشان می دهد .

معلم شهید علی شریعتی – گفتگوهای تنهایی

/ 14 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خاکستر

تو این هفته می تونم به جرات بگم بهترین و خوش خبرترین خبری که بهم رسید بابا شدن تو بود چه خوب شد که تایماز بابا شدی ، مسئولیت دار شدی ، مرد شدی ، بزرگ شدی !!!

خاکستر

بـــــــــــــــــــــــــــــــــزرگ به اندازه یک پــــــــــــــــدر !

خاکستر

من در برابر تو کیستم ؟؟!! در برابر تو طفلی که نیازمند مهر پدری است !

خاکستر

حتما عکسش رو برام بفرست دوست دارم ببینم تایماز مراقب خودت و زندگیت باش[لبخند][گل]

خاکستر

نفس نفس یه کلمه موقع رفتن ِ من ِ

خاکستر

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] واسه تو نیستا[نیشخند] ، واسه کودک تازه از راه رسیده هست[مغرور]

مریم

سلام فکر کردم اینجا فقط خاطره می بینم.؟! از تو نظراتت فهمیدم بابا شدی. تبریک می گم.

وحید نوروزی

انسان هم میتونه دایره باشه هم خط راست، انتخاب با خودته، تا ابد دور خودت بچرخی و تا بی نهایت ادامه بدی .