دائم الوضو بودن

***** باطن کتب ضاله !*****

حضرت استاد (دام عزه) ميفرمودند : شبی در عالم رويا ديدم درون چاله سياه و قير اندودی چند تکه

گوشت افتاده است و من مشغول جابجا کردن آنها هستم و بسيار متعفن  بدبو ٬ بود ٬ وقتی از خواب

بيدار شدم بوی تعفن آنها مشامم را آزار ميداد ٬ صبح ساعت ۱۱ درب منزل را زدند آقايی با موتور سيکلت

آمده بود و يک پلاستيک سياه برگی پر از کتب ضاله ٬ آورده و گفت : ميخواستم اين کتاب ها رو آتش بزنم

٬ گفتم شايدبرای شما خوب باشد ٬ برای خواندن و رد کردن بدردتان بخورد من به ياد خواب ديشب افتادم

و گفتم : آقا جان ! آنجا که قرآن و اصول کافی و حديث داريم ٬ چرا سراغ اينها برويم ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديلمی از پيامبر اکرم (ص) نقل ميکند که خداوند می فرمايد :

(( هر کس وضويش را از دست بدهد و وضو نگيرد به من جفا کرده است ٬ و کسی که وضويش را از دست

بدهد و دوباره وضو بگيرد و حداقل دو رکعت نماز نخواند بر من جفا کرده ٬ هر کس وضويش را از دست داد

تجديد وضو کرد و دو رکعت نماز خواند ٬ و پس از آن دعا نکرد بر من جفا کرده است و هر کس وضويش را

از دست داد و پس از آن وضو بگيرد و نماز بخواند دعا کند ٬ و از حوايج دنيا و آخرتش چيزی بخواهد و من

اجابت نکنم ٬ من به او جفا کرده ام و من خدای جفا کار نيستم ))

**********

23.gif تا آپديت بعديم يا حق  23.gif

/ 2 نظر / 52 بازدید
((محمدهادی))

بسم الله الرحمن الرحيم سلام خسته نباشی ! من منظور از حديث اول را متوجه نشدم ! و گفتم : آقا جان ! آنجا که قرآن و اصول کافی و حديث داريم ٬ چرا سراغ اينها برويم ؟ ولی از حديث دوم درسی به يادم آمد که انسان بايد هميشه دايم الوضو باشد خدا خيرت بده يه چيزی می گی کسی ياد بگيره همچين دستت خوبه طولانی هم نمی نويسی مختصر مفيد کار می کنی بابا دمت گرم ! خوشحال شدم آمدم در سايتت يامولاعلی مدد راستی من آماده تبادل لينک و لوگو هستم. يامولاعلی مدد موفق باشی عزيز ! خدا نگهدار !

کاپيتان

سلام آقا خيلی جالب بود مخصوصا دومين حديث با حق