شیطان

 

روزگاریست که شیطان فریاد می زند: آدم پیدا کنید! سجده خواهم کرد.

در دردها دوست را خبر نکردن ، خود نوعی عشق ورزیدن است!

 

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود !

گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست !

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود !

گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست!

گاهی تمام شهر گدای تو می شود !!!

< شریعتی >

/ 1 نظر / 18 بازدید