دلم يه خواب ابدي ميخواد

***************

براي عشق تمنا كن ولي خار نشو. براي عشق قبول كن ولي غرورتت را از دست نده .

براي عشق گريه كن ولي به كسي نگو. براي عشق مثل شمع بسوز ولي نگذار پروانه ببينه.

براي عشق پيمان ببند ولي پيمان نشكن . براي عشق جون خودتو بده ولي جون كسي رو نگير .

براي عشق وصال كن ولي فرار نكن . براي عشق زندگي كن ولي عاشقونه زندگي كن .

براي عشق بمير ولي كسي رو نكش . براي عشق خودت باش ولي خوب باش

***************

سکوتم را به باران هديه کردم تمام زندگي را گريه کردم  نبودي در فراق شانه هايت

 به هر خاکي رسيدم تکيه کردم

***************

دلم يه خواب ابدي ميخواد ....هر شب ميگم خدايا امشب كه خوابيدم ...به خوابم تا قيا مت ...

اما صبح كه پا ميشم ميگم ...واي ..هنوز زند ه ام ..ياد شعر هايده افتادم ...

واسه مردن هم بايد رفت تو...صف

***************

الهي از کرم همين چشم داريم و از لطف تو همين گوش داريم بيامرز ما را که بس آلوده ايم به کرد

خويش بس درمانده ايم به وقت خويش بس مغروريم به پندار خويش بس محبوس .

***************

23.gif تا آپديت بعديم بای 23.gif

/ 7 نظر / 14 بازدید
نسرين

باد آمد و رخنه کرد در باورها پاييز وزيد در رگ دفترها بر روی ترانه های من بسته شدند درها درها درها درها درها (جليل صفربيگی - انجيل به روايت جليل )

نسرين

اگه يه خواب ابدی می اومد سراغ آدم٬ هر موقعی که دوست داشت... خيلی خوب بود.

نسرين

موفق باشی. تا پست بعديت .... خداحافظ.

زيبا نوشته بودی ..مخصوصاْ اين متن آخری......اما باور داشته باشد که در راه عشق بايد نه به سر و نه به پا بلکه با دل رفت..... باز هم به ما سر بزن

رهگذر

بازی عشق همیشه یک قربانی دارد . پس سعی یا وارد این بازی نشی یا اگر وارد شدی قربانی عشق بشی نه قربانی بازی

رهگذر

بازی عشق همیشه یک قربانی دارد . پس سعی کن یا وارد این بازی نشی یا اگر وارد شدی قربانی عشق بشی نه قربانی بازی !!