درس بعد

 

**********

با زندگي کردن در گذشته يا آينده زيستن در زمان حال رو از دست نده.

حتي اگر يک روز در زمان حال زندگي کني، همه ي روزهاي عمرت را زيسته اي.

**********

هنگامي که هنوز چيزي براي بخشيدن داري، هرگز نااميد نشو

**********

هيچ چيز واقعا به پايان نمي رسد تا لحظه اي که خودت دست از تلاش برداري.

از مواجه شدن با خطرات نترس؛ زيرا بدين ترتيب فرصت مي يابی

 که بياموزي چه قدر بايد شجاع باشي.

**********

23.gif تا آپديت بعديم بای 23.gif

/ 3 نظر / 13 بازدید
نسرين

دلم خيلی برای نوشتن تنگ شدش. به نوشتن اينجا معتاد شدم. برای همين خيلی زودتر از يک ماه برگشتم.

مهاجر

سلام دوست خوبم مطالب مفيد و کاربردی را مطرح کردي موفق و پيروز باشی.

مهاجر

در ضمن مطلب جديد من راجع به سلامتی است.