فصل عزا امد و دل غم گرفت

فصل عزا امد و دل غم گرفت 
   خیمه دل بوی محرم گرفت  
محرمماه الفت با جنون است
چراغ کوچه هایش بوی خون است
محرم ماه خون است و خنجر
تلاطم میکند حنجر به حنجر

/ 2 نظر / 20 بازدید