دوست

خدایا : در تمامی عمرم , به ابتذال لحظه ای گرفتارم مکن که به

موجوداتی برخورم که در تمامی عمر , لحظه ای را در ترجیح عظمت ,

عصیان و رنج , بر خوشبختی , آرامش و لذت اندکی تردید کرده اند .

/ 1 نظر / 28 بازدید