مهر 97
4 پست
شهریور 94
1 پست
مهر 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
مهر 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
7 پست
مرداد 85
15 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
16 پست
اسفند 84
9 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
عشق بی پایان
با تشکر از مدیران و دست اندرکاران این شبکه بابت طراحی و فضای جذاب و دوستداشتنی