ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

بهت نمی گم که دوست دارم؛ قسم می خورم که دو ست دارم.

نمی خوام که خوابتو ببینم؛

چون خیال تو خوشتر از خوابه.

اگه یه روز چشمات پر اشک شد و دنبال گوشه ای گشتی تا گر یه کنی؛

صدام کن: قول نمی دم اشکاتو پاک کنم؛

منم باها ت گریه می کنم.

اگه دنبال مجسمهی سکوت گشتی تا سرش داد بز نی؛صدام کن:

قول می دم ساکت بمونم.

اگه دنبال خرابه ای گشتی تا نفرت را در آن دفن کنی؛ صدام کن:

قلبم تنها خرابه ی وجود توست.

اگه یه روز صدات کردم که بهت نیاز دارم؛ بهم نگو کجا یی:

فقط یه لحظه چشمات رو ببند و بهم فکر کن.

************

در خلوت تنها یییم

حضور مبهمت و تصویر  گنگ نگاهت؛

مهمی است بر درد های کهنه ی دلم.

بی تو

شب هایم؛ بدون شبگرد عشق؛

مرگ بارترین شب هاست.