خودم با یکی !!!!!!!!!!!!!!
ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ امرداد ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

***************

تا چند روز پیش دلم خیلی گرفته بود به خاطر حرف مردم خسته شده بودم ولی الان شادم

 چون یکم به خودم بها دادم میدونم کجام ! ارزش خودت از همه چیز بالاتره

همه اینها رو مدیون یکی هستم که داره به من کمک میکنه !

البته بنده خدا خودش هم ندونه  ولی چشم

من رو به دنیا باز کرد !

 خودم با یکی  

***************

به ياد داشته باش هر وقت دلتنگ شدي به آسمان نگاه کن کسي هست که عاشقانه تو را

مي نگرد و منتظر توست اشکهاي تو را پاک مي کند و دستهايت را صميمانه مي فشارد

تو را دوست دارد فقط به خاطر خودت به ياد داشته باش هر وقت دلتنگ شدي به

 آسمان نگاه کن و اگر باور داشته باشي مي بيني ستاره ها هم با تو حرف

ميزنند باور کن که با او هرگز تنها نيستي هرگز فقط کافي است

 عاشقانه به آسمان نگاه کني

***************

دوباره کوچه ام امشب تو را

قدم مي زد و فکر مي کنم اين بار از

 تو دم مي زد و سنگفرش  و شب و ماه و باد

 پاييزي که استعاره شعر مرا رقم مي زد کنار خانه تکراري ات

 رسيدم باز همان شبي که دلت تا دلم قدم مي زد رسيده ام به جوابم تو راست

مي گفتي که منطق ديگري عشق را رقم مي زد  چه نقشه ها

 نکشيدم براي ديدن تو و نقشه هاي مرا آسمان به هم

 مي زد ميان دفتر تو  مي نوشتم اسمم را

و مي رسيد  کسي و مرا قلم مي زد

**************

 تا آپدیت بعدیم بای