چقدر جالبه که ؟
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

********************

چقدر جالبه که:

1.تا وقتي مريض نشي کسي برات گل نمياره.

2.تا فرياد نزني کسي به طرفت بر نميگرده.

3. تا گريه نکني کسي نوازشت نميکنه.

4.تا قصد رفتن نکني کسي به ديدنت نمياد................و تا وقتي نميري کسي تو رو نميبخشه

********************

شراب را دوست دارم چون رنگ خون است خون را دوست دارم چون در رگ جريان دارد

رگ را دوست دارم چون به قلب راه دارد قلب را دوست دارم چون جايگاه توست

********************

زندگي قشنگه اگه با تو باشه... مرگ قشنگه اگه براي تو باشه... دلتنگي قشنگه

 اگه به خاطر تو باشه... من قشنگم اگه با تو باشم اما تو هرجور که باشي قشنگی

********************

 تا آپديت بعديم بای