از نصايح لقمان حکيم به فرزندش
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

***************

با بوسه ببين چه با خودم کردم من لبريز حرارت و تب و دردم من از بس

که در اين شعر تو را بوسيدم کفر کلمات را در آوردم من

***************

با کسب اجازه بنده مي بوسمتان با اين کلمات زنده مي بوسمتان داريد

رباعي مرا مي خوانيد دارم رک و پوست کنده مي بوسمتان

***************

لب بر لب عشق تا ابد خرسنديم با بوسه به ريش زندگي مي خنديم دستور رسيده

عشق تعطيل شود ناچار دکان بوسه را مي بنديم

***************

از نصايح لقمان حکيم به فرزندش :

اي فرزند از چهار هزار حديث چهارصد نکته ، و از چهارصد نکته هشت مورد را

فراگرفته ام که به اين شرح است : دو چيز را هرگز فراموش نکن :

۱-خدا 2- مرگ دوچيز را زود فراموش کن : 1-بدي ديگران در حق خودت

 2- خوبي خودت در حق ديگران چهار چيز را بيش از پيش نگه دار :

 1- شکمت را سر سفره مردم 2- زبانت را در جمع

3- چشمت را در خانه دوستان 4- دلت را در سر نماز

**************

 تا آپديت بعديم بای