هر لحظه با خود زمزمه کنيد:
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

***************

هر لحظه با خود زمزمه کنيد:

·  هر روز هر قدمي که بر مي دارم بهتر و بهتر مي شوم.

·  من اين وضعيت را به عشق الهي مي رسانم و به بهبود آن اعتماد کامل دارم.

·  نعمت هاي کائنات بي شمار هستند. از اين رو همواره احساس وفور نعمت کرده و مي دانم به تمام

خواسته هاي بر حق خود مي رسم.

·  من کساني را که در حقم بدي کرده اند مي بخشم و آزاد مي شوم.

·  من مسئول تمام اتفاقاتي که برايم مي افتد هستم.

·  من آرام هستم و مي گذارم تا همه اتفاقات خوب و شگفت انگيز برايم رخ دهند.

·  امروز، کنترل زندگي خود را در دست مي گيرم.

·  اهميت ندارد که چه اتفاقي رخ مي دهد، نور درونم از من حمايت مي کند.

·   من عاشق زندگي هستم و زندگي نيز عشقش را نثار من خواهد کرد.

با هر دم و بازدم خدا را شکر ميکنم.

***************

 تا آپديت بعديم بای