صاحب دنيا
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

***************

اي کسي که صاحب دنيا و آخرتي رحم کن به کسي که نه دنيا دارد ونه آخرتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر دروغ رنگ داشت هر روز، شايد ده ها رنگين کمان در دهان ما نطفه

مي بست و بيرنگي کمياب ترين چيزها بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه سرنوشت غم انگيزي كه كرم كوچك ابريشم تمام عمر قفس مي بافت ولي به فكر پريدن بود...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

******* لطيفه *******

عشق يعني فوتبال... اگه يه نفر وارد عشق دو نفر بشه، آفسايد ميشه.

اگه يه نفر به ديگري توهين كنه، خطا ميشه، كارت زرد ميگيره! اگه يه نفر به ديگري خيانت كنه،

 كارت قرمز ميگيره، بايد از بازي بره بيرون!!! دو نيمه هم داره: يك نيمه پسره، يك نيمه دختره

***************

 تا آپديت بعديم بای