تقديم به چشمهايت
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

***************

تقديم به چشمهايي که در راه ماندند و دلهايي که آنها را راندند تقديم به اشکهايي که غرورشان

شکست و عهدهايي که کسي آنها را نبست زندگي شيبي ست ،عشق سيبي ست واي بر حال

آنکه در عشق پاي بند نظم وترتيبي ست واما تو قرار نبود ،آن وقتهاي تو جايشان را با اين وقتهاي

من عوض کنند قرار نبود عشق هم مثل گيلاس، بوسه عيدي وتعطيلات تابستان اولش قشنگ باشد

قرار نبود کسي سختش باشد بگويد دوستت دارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دکتر علي شريعتي: شرافت مرد هم چون بکارت يک دختر است اگر يکبار لکه دار شد

 ديگر جبران پذير نيست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با چشمان تومرا به الماس ستارگان آسمان نيازي نيست اين را به آسمان بگو

***************

 تا آپديت بعديم بای