دلم يه خواب ابدي ميخواد
ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

***************

براي عشق تمنا كن ولي خار نشو. براي عشق قبول كن ولي غرورتت را از دست نده .

براي عشق گريه كن ولي به كسي نگو. براي عشق مثل شمع بسوز ولي نگذار پروانه ببينه.

براي عشق پيمان ببند ولي پيمان نشكن . براي عشق جون خودتو بده ولي جون كسي رو نگير .

براي عشق وصال كن ولي فرار نكن . براي عشق زندگي كن ولي عاشقونه زندگي كن .

براي عشق بمير ولي كسي رو نكش . براي عشق خودت باش ولي خوب باش

***************

سکوتم را به باران هديه کردم تمام زندگي را گريه کردم  نبودي در فراق شانه هايت

 به هر خاکي رسيدم تکيه کردم

***************

دلم يه خواب ابدي ميخواد ....هر شب ميگم خدايا امشب كه خوابيدم ...به خوابم تا قيا مت ...

اما صبح كه پا ميشم ميگم ...واي ..هنوز زند ه ام ..ياد شعر هايده افتادم ...

واسه مردن هم بايد رفت تو...صف

***************

الهي از کرم همين چشم داريم و از لطف تو همين گوش داريم بيامرز ما را که بس آلوده ايم به کرد

خويش بس درمانده ايم به وقت خويش بس مغروريم به پندار خويش بس محبوس .

***************

 تا آپديت بعديم بای