عشق
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

***********

عشق من چون اقيانوسيست ژرف!

عشق من چون روديست بي پايان!

عشق من چون ترانه ايست جاودان!

عشق من چون شاخه گليست که زيبائي اش از آن توست نيلوفر

**********

کسي نمي خواهد باور کند که باغچه دارد مي ميرد که قلب باغچه در زير آفتاب ورم کرده است !

که ذهن باغچه دارد آرام آرام ؛ از خاطرات سبز تهي ميشود ... فروغ

**********

کاش که مونيتورت بودم هميشه رخ به رخت بودم کاش که کيبوردت بودم هميشه زير

انگشتات بودم کاش که هدستت بودم هميشه دره گوشت بودم کاش که ويست بودم هميشه

روي لبات بودم کاش که موست بودم هميشه توي موشتت بودم کاش که پسوردت بودم هميشه

توي فکرت بودم کاش وصد کاش که کامپيوترت بودم هميشه عاشقم بودي

**********

 تا آپديت بعديم بای