با تو يک خاطره ساختم !
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

**********

اي تو بهانه واسه موندن ..اي نهايت رسيدن ... اي تو خود لحظهء بودن !

تو طلوع صبحِ‌ خورشيدو دميدن اي همه خوبي،همه پاکي ،

تو کلامِ آخر من اي تو پراز وسوسهء عشق ، تو شدي تماميِ زندگي من اسم توهرچي که ميگم ،

همه تکرار تو، حرفاي دلِ من چشم توهرجا که ميرم ،

جاريه،تو چشماي منتظر من تورواون لحظه که ديدم ، به بهانه هام رسيدم از تو تصوير کشيدم ،

که اونو هيچ جا نديدم توروازنگات شناختم ، قصه ازعشق تو ساختم توروازخودت گرفتم ،

 با تو يک خاطره ساختم !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کاش در دهکده عشق فراواني بود. توي بازار صداقت کمي ارزاني بود کاش

اگر گاه کمي لطف به هم مي کرديم. مختصر بود ولي ساده و پنهاني بود

**********

 تا آپديت بعديم بای