ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 

**********

گر تو باشي غنچه اي من باغبانت مي شوم يا كه باشي مرغكي من آشيانت مي شوم

 از براي اين دل تنها و سرگردان من گر تو باشي سرپناهي، آستانت مي شوم ماه من شو

در شب تار و سيه گرتو باشي ماه من، من آسمانت مي شوم مرغك خوشخوان بي بستان

من نغمه خوان درباغ دل، من بوستانت مي شوم تا نبينم غم، درآن چشمان ناز يار شيرين!

 من فروغ ديدگانت مي شوم بر تن و جانت مبادا درد و رنج فدا بشه

**********

اگر بشکند به نظر تو دل شکستن هنره؟ هفت طبقه آسمان هفت طبقه زمين جا ندارن که

خدا رو توي خودشون جا بدن اما دل يه انسان به تنهايي ميتونه خدارو توي خودش جا بده

پس دل هيچکس رو نبايد شکست چون در اين صورت خدارو بي جا و مکان کرده اي  

**********

زندگي سه چيز است :

۱ ــ اشكي كه خشك مي شود

۲ ــ لبخندي كه محو مي شود

۳ ــ يادي كه  مي ماند و فراموش نمي شود

***********

 تا آپديت بعديم بای