نصيحت آقا معلم
ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 

**********

وقتي تــــو بــــودي ، ســــكـوت آنــچنان زيبـــا بــود ، كه مي شد

خــوشه هاي محبت را از خيال نام تو چيـد!  وقتي تــــو بــــودي ، بــاور بــا تـــو بودن ،

تنها به خوابي مي ماند كه با نسيم صبحگاهي از آسمان خيالم به فراموشي سپرده مي شد!

ولي وقتي بــروي ! شايد باور بــي تـــو بودن ، نگاه سرد مرا به مهرباني يك دوســت بيشتر آشـــنا كــند

**********

***** نصيحت آقا معلم  *****

ارزشت را با مقايسه کردن خود با ديگران پايين نياور،

زيرا همه ي ما با يکديگر متفاوتيم

**********

اهداف و آرزوهايت را با توجه به آنچه که ديگران،

با اهميت تصور ميکنند؛تعيين نکن ،

زيرا فقط تو مي داني که چه چيزي برايت بهترين است

**********

 تا آپديت بعديم بای