دوره پدر بودن
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 

*********

من اشک سکوت مرده در فريادم

***

دادي سرو پاشکسته در بي دادم

 *** ا

ينها همه هيچ. اي خداي شب عشق

 ***

نام شب عشق را برد از يادم

**********

***** دوره پدر بودن *****

بچّه رو تنبيه نکن
به بچّه بي‌توجّهي نکن
بچّه‌ت رو با بچّه‌هاي ديگه مقايسه نکن
به بچّه توهين نکن
بچّه رو از بازي منع نکن
بچّه‌ت رو به کتک زدن بچّهء دختر شمسي خانوم تشويق نکن
با بچّه کل‌کل نکن
بچّه رو محدود نکن
بچّه رو از جنس مخالف دور نکن
به مادر بچّه بي‌توجّهي نکن
بچّه رو به هيچ چيز مجبور نکن
آزادي بچّه رو محدود نکن
به حلال‌زاده بودن بچّه شک نکن
از خواستهاي بچّه چشم‌پوشي نکن

***** جک هفته *****

از يه لره ميپرسن تو شما آدم مشهور هم هست ميگه آره ....

سوفيا لُره ! ، اليزابت تاي لُر ، لُر و هاردي ....

يه ماده شيميائي هم هست که اختراع خودمونه بهش ميگن کلُر

**********

ادامه دارد ...

 تا آپديت بعديم بای