دوره شوهر بودن
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 

**********

اي خويشاوند راستين ! که هرگز با تو نبوده ام ،

 اي مخاطب من ! که هيچگاه با تو سخن نگفته ام

بي تو با بيگانگي و سکوت مي ميرم ، انتظار ، گم کردن توست ،

غربت غم دوري تو ، اضطراب درد بي تو ماندن و غم ، داغ بي تو زيستن ....

**********

***** دوره شوهر بودن *****

با زنت شوخي نکن
زنت رو با دختر شمسي خانوم مقايسه نکن
به زنت خيانت نکن
با دوستانت الواتي نکن
سينگل خودت را توي ارکوت معرفي نکن
به زنهاي ديگه نگاه نکن
موبايلت رو قايم نکن
از عکسهاي قبل از ازدواجت نگهداري نکن
پولت رو خرج دوستات نکن
رفتار دوران مجرّدي رو تکرار نکن
غير از زندگي مشترک به هيچ چيز فکر نکن
ريسک نکن
بدون اجازهء زنت هيچ کاري نکن

*********

اين داستان هنوزم ادامه داريد جايی نريد تا تموم بشه ...

 تا آپديت بعديم بای