دوره سربازی
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 

**********

علامت صابر در سه چيز است:

اوّل: آن كه كسل نشود،

دوّم: آن كه آزرده خاطر نگردد،

سوّم: آن كه از خداوند عزّوجلّ شكوه نكند،

زيرا وقتى كه كسل شود، حقّ را ضايع میكند،

و چون آزرده خاطر گردد شكر را به جا نمىآورد،

و چون از پروردگارش شكايت كند در واقع او را نافرمانى نموده است.

**********

***** دوره سربازی *****

موهات رو بلند نکن
روت رو زياد نکن
از اوامر سرپيچي نکن
فرار نکن
با اسلحه شوخي نکن
غيبت نکن
به آينده فکر نکن
درگيري ايجاد نکن
به فرمانده بي‌احترامي نکن
غير از خدمت به هيچ چيز ديگري فکر نکن
با رئيس عقيدتي جرّ و بحث نکن
اعتراض نکن
با دختر شمسي خانوم نامه‌نگاري نکن
از تلف شدن وقتت ناله نکن
از آشپزخونه دزدي نکن

**********

اين داستان ادامه دارد ...

 تا آپديت بعديم بای