ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 

**********

تازه داره شروع ميشه جايی نريد ٬ کمکم قشنگتر هم ميشه ولی يادتون باشه همه اين طوری نيستن

مثل خودم انقدر من پسر خوبيام  (ببين چقدر خودمو تحويل ميگيرم از خودم تعريف ميکنم ) در هر

حال اگه مشکلی تو اين وبلاگ ديديد بگيد حتما طبق نظر شما خواهد شد .... يا حق

***** دوره راهنمايی *****

ترقّه بازي نکن
سه گا بازي نکن
جاهاي بدبد فيلمها رو نگاه نکن
موقع برگشتن از مدرسه دير نکن
تو کوچه فوتبال بازي نکن
دست تو جيبت نکن
با مامانت کل‌کل نکن
تو کلاس صحبت نکن
بعد از ظهر سروصدا نکن
با دختر شمسي خانوم منچ بازي نکن
اتاقت رو شلوغ نکن
روي ميز بابات کتابهات رو ولو نکن
عکس لختي تماشا نکن
با بچّه‌هاي بي‌ادب رفت و آمد نکن
جرّ و بحث نکن 

**********

كاش مي شد اشك را تهديد كرد مدت لبخند را تمديد كرد

كاش مي شد از ميان لحظه ها لحظه ديدار را نزديك كرد!

لحظاتي را طي کردم تا به خوشبختي برسم :

اما وقتي رسيدم ديدم خوشبختي همان لحظات بود

**********

هر چند وقت يكبار خودت را از خودت طلب كن شايد گم شده باشي...

**********

 ادامه دارد ...