عشق
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

**********

عمريست مي خواهم جمله اي را به تو بگويم . اما نمي توانم.

عمريست به انتظار نشستم تا شايد تو بيايي و جمله را بگويي اما نيامدي.

عمريست در کنار من اما دور از من هستي.

عمريست که از درد عشق تو شب خواب ندارم.

عمريست مي ترسم تا حال که من تورا دوست داشته ام ، تو من را دوست نداشته اي.

آخر دلم را به دريا مي زنم و به تو مي گويم که ...

                                                                                       دوستت دارم 

**********

آنان که عشق خود را آشکار نکنند ،معشوق نخواهند بود.(شکسپير)

به همه عشق بورز به تعداد کمي اعتماد کن و به هيچ کس بدي نکن(شکسپير)

بگذار هر روز رويائي باشد در دست،عشقي باشد در دل،دليلي باشد براي زندگی

**********

 تا آپديت بعديم بای