چند جمله آموزنده
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

                                         *******************

دو چيز را فراموش نكن : ياد خدا و ياد مرگ . دو چيز را فراموش كن : بدي ديگران در حق تو

و خوبي تو در حق ديگران . چهار چيز را نگه دار : گرسنگيت را سر سفره ديگران،

 زبانت را در جمع، دلت را سر نماز و چشمت را در خانه دوست

*******************

همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما پول‌دارها محترمترند .

همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما دخترها پرطرف‌دارترند .

همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما بچه‌ها واجب‌ترند .

همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما خانم‌ها مقدم‌ترند .

همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما سياه‌ها بدبخت‌ترند و سفيدها برترند...

البته تبعيضي در كارنيست . در كل همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما بعضي‌ها برابرترند

*******************

به كه بايد دل بست؟ به كه شايد دل بست؟ سينه ها جاي محبت، همه از كينه پر است.

هيچكس نيست كه فرياد پر از مهر تو را ـ گرم، پاسخ گويد نيست يكتن كه در

اين راه غم آلوده عمر ـ قدمي، راه محبت پويد

 

******** خط پايان ********

در جنگلي که درخت نداشت شکارچي بود که تفنگ نداشت اين شکارچي خانه اي داشت

 که سقف نداشت روزي با تفنگي که فشنگ نداشت آهويي را کشت که سر نداشت انداخت

 در کيسه اي که ته نداشت  با اينکه اين متن سرو ته نداشت ولي ارزش سر کار

گذاشتن تو رو داشت

 

 تا آپديت بعدی بای