سخنی بزرگ از مردی بزرگ
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

    

 خدایا: به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ، بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن

               

  گذشته است، حسرت نخورم، و مُردنی عطا کن که، بر بیهودگیش، سوگوار نباشم.

 

خدایا: بگذار تا آن (مرگ) را من، خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست می داری.

 

خدایا: تو، چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت.

 

 خدایا: مرا از این فاجعه پلید مصلحت پرستی (که دین ما شده الان) که چون همه گیر شده 

                   

است، وقاحتش از یاد رفته است و بیماری شده است که،ازفرط عمومیتش، هر کس از آن       

 

سالم مانده باشد بیمار مینماید مصون بدار،تا: به رعایت مصلحت،حقیقت را ذبح شرعی نکنم.

 

 

زنده یاد استاد

دکتر علی شریعتی