جـريمه عشـق
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 

مــاه مـن !

مدتها بود دفتر جريمه عشقم را بسته بودم و ديگر نمي خواستم جريمه هاي عشقم را بنويسم !

امـا تـو آمـدي ... !

يـادت هست .... ؟!


خطا کردم و جـريمه ام ايـن بود که ديگر  بـراي چشمـانت فـال نگيرم و تــو خوب مي دانستي جريمه سختي است !!!

حال تـو خطا کردي و مــن مي خواهم جـريمه ات کنم ... !

جـريمه ات ايـن است که دفتـر عشقم را بـه تــو مي دهم تـا هــزاران بـار بـر روي آن بنويسي

                                                                                                   «« دوستت دارم !!!»»