مـــاه مــن !
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ شهریور ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:
مــاه مــن ! توئي

نــازنيـن !

 بيـا قــرار بگذاريم ...!

 تـــو مــاه مــن شو !

 آسمــان بــا مــن !!!

 بعد بــا هم سوسوي ستــاره ها را نگــاه مي کنيم !

 بــاشد نــازنيــن !